Tjänster för företag

Vi erbjuder bland annat följande tjänster för företag:

Bolagsrättsliga ändringar

  • Grundande av bolag
  • Ändring av bolagsform

​Bolagsrättsliga överlåtelser

  • Köpebrev för aktier
  • Generationsväxlingar
  • Ansökan om förhandsavgörande

​Bolagsrättsliga avtal

  • Aktieägaravtal
  • Övriga avtal (t.ex. sponsoravtal, samarbetsavtal)

​Bostadsaktiebolagsrättsliga tjänster

  • Ändring av bolagsordning
  • Rådgivning

Helhetskartläggning för företagare

placeNärpesvägen 6, 64200 Närpes

placeSjögatan 49, 64100 Kristinestad

placeIndustrivägen 2 A 2, 66100 Malax

placeHandelsesplanaden 16 A 20, 65100 Vasa

mailhanna [at] hannastenholm.fi (hanna[at]hannastenholm[dot]fi)

phone+358 (0)40 624 0962

Finlands Starkaste Guld
AAA