Hanna Stenholm
Vicehäradshövding

Hanna Stenholm utexaminerades som juris kandidat (juris magister) från Helsingfors universitet 2007. Under studietiden har hon haft praktikperioder på bl.a. Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten, Vasa hovrätt och Vasa förvaltningdomstol. Hanna auskulterade vid Österbottens tingsrätt 2008 och fick titeln vicehäradshövding 2009. Hon har därefter arbetat som jurist vid NTM-centralen i Österbotten och ett flertal år som advokat. Hanna har fungerat som notariatchef och chefsjurist vid Närpes Sparbank från 2014 fram till 2021.

Maria Mickelsson
Vicehäradshövding

Maria Mickelsson fick sin juristexamen från Helsingfors universitet 2010 och 2012 fick hon titeln vicehäradshövding. Maria har tidigare arbetserfaremhet från domstolsväsendet och rätthjälpen.

Ann-Christine Ingves
Rättsnotarie

Mitt namn är Ann-Christine Ingves och jag sköter om allt från bouppteckningar till köpebrev och generationsväxlingar i jordbruk både i Kristinestads- och Närpeskontoret. Jag är rättsnotarie till utbildningen och har de senaste 13 åren arbetat med sådana här ärenden. Du kan boka tid till mig här eller genom att slå en singal till nummer 0400 411 126.

Yasmine Hedman
Politcies magister

Yasmine Hedman heter jag och är är byråns juridiska assistent. Jag befinner mig några dagar i veckan på kontoret i Närpes och några dagar i veckan i kontoret i Malax. Bland annat assisterar jag våra jurister i olika ärenden och handhar intressebevakningsärenden.  Jag handhar också byråns tidsbokning. Till min utbildning är jag politices magister och har de senaste åren jobbat inom kommunikationsbranschen, men har också mångårig arbetserfarenhet av intressebevakningsärenden.

Pia-Maria Sillanpää

Pia-Maria Sillanpää
Vicehäradshövding

Jag heter Pia-Maria Sillanpää och mig kan du kontakta i bl.a. brottmålsärenden. Efter min utexaminering 2011 har jag jobbat sex år inom domstolsväsendet. De senaste åren har jag fungerat som distriktsåklagare vid Västra Finlands åklagardistrikt. Min fritid spenderar jag gärna på padelplanen.

placeNärpesvägen 6, 64200 Närpes

placeSjögatan 49, 64100 Kristinestad

placeIndustrivägen 2 A 2, 66100 Malax

placeHandelsesplanaden 16 A 20, 65100 Vasa

mailhanna [at] hannastenholm.fi (hanna[at]hannastenholm[dot]fi)

phone+358 (0)40 624 0962

Finlands Starkaste Guld
AAA